Εργάτης/τρια Παραγωγής

 • BLUE ISLAND PLC
 • Nicosia, Cyprus
 • 22/11/2019
Full time General Labor Skilled Labor

Job Description

Η εταιρεία Blue Island Plc που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία φρέσκου ψαριού ενδιαφέρεται να προσλάβει Εργάτες/τριες Παραγωγής στο συσκευαστήριο της στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου στην Λευκωσία.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι:

 • η ετοιμασία και συσκευασία των παραγγελιών των πελατών
 • η παραλαβή και φύλαξη φρέσκου ψαριού
 • η διαδικασία συσκευασίας των εξαλιεύσεων από το ιχθυοτροφείο
 • η καθαριότητα του χώρου εργασίας

Απαραίτητα προσόντα είναι:

 • γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • καλή φυσική κατάσταση
 • συνέπεια, πειθαρχία, υπευθυνότητα και ομαδικότητα.
 • Ώρες εργασίας: Δευτέρα μέχρι Σάββατο από 3π.μ.-11π.μ.

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με ταμείο προνοίας, τιμαριθμική αναπροσαρμογή και 13ο μισθό.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 22515763.