Εργάτες

  • DOMOLINE LTD
  • Nicosia, Cyprus
  • 21/11/2019
Full time Skilled Labor General Labor

Job Description

Η εταιρεία DOMOLINE LTD, με έδρα την Λευκωσία, επί χρόνια δραστηριοποιημένη στην Κυπριακή αγορά στο τομέα πώλησης και υποστήριξης χημικών για την οικοδομική βιομηχανία (πρόσμικτα σκυροδέματος, στεγανωτικά, δομικά επισκευαστικά, εποξειδικά δάπεδα κ.α.), αντιπρόσωπος μεγάλων διεθνών εταιρειών του κλάδου, ζητεί ΕΡΓΑΤΕΣ. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

  • Εποξικά δάπεδα 
  • Εξωτερικές εργασίες αναλόγως του κύκλου εργασιών 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  • Απαραίτητη γνώση της Ελληνικής γλώσσας 
  • Άτομο εργατικό και πρόθυμο για εκπαίδευση στον τομέα μας 
  • Έμπιστος και εχέμυθος αλλά και άτομο που να μπορεί να συνεργαστεί σε ομαδική εργασία. 
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και όροι εργασίας 

Αιτήσεις / Βιογραφικά παρακαλούμε όπως σταλούν το αργότερο μέχρι τις 30/11/2019 

Απαντήσεις θα δοθούν σε όσους θα επιλεγούν. 

Email:  

Fax: 22572240 

Ταχυδρομικώς: Τ.Κ. 29148, 1622 Λευκωσία 


DomoLine Ltd 5Α Imvrou Str., Latsia

Industrial Zone P.O.Box 29148, 1622

Nicosia, Cyprus Tel : +357 22878771,

Fax : +357 22572240

E-mail:

Website: