Υπεύθυνος/η Καταστήματος

  • KARAYIANNIS & CO LTD
  • Nicosia, Cyprus
  • 15/11/2019
Full time Administration - Clerical General Labor Retail Other Sales Customer Service

Job Description

Ζητείται υπεύθυνο άτομο για διαχείριση του περιπτέρου ΔΙΑΣ στη Λευκωσία.

Σκοπός Θέσης:
  • Η διασφάλιση της σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας των εργασιών του καταστήματος.
Απαιτούμενα προσόντα:
  • Τουλάχιστον δυο χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε παρόμοια θέση.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες διαχείρισης χρόνου και επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση 

Πολύ καλοί όροι εργασίας.