Τεχνικός Εγκαταστάσεων

  • TASK TRADING LTD
  • Nicosia, Cyprus
  • 15/11/2019
Full time Skilled Labor General Labor Engineering Installation - Maintenance - Repair

Job Description

Καθήκοντα:
  • Να εκτελεί εγκαταστάσεις/service μηχανημάτων.

Προσόντα:

  • Κατά Προτίμηση απόφοιτος Κολεγίου η Τεχνικής Σχολής- κλάδου ηλεκτρονικών, ή και πληροφορικής.
  • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
  • Καλή γνώση MS Office (Word, Excel).
  • Άριστη γνώση και εξοικείωση στους Η/Υ.
  • Πείρα δεν είναι απαραίτητη.
  • Μισθός αναλόγως προσόντων.

  Όλες οι Αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Βιογραφικά Σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

Διεύθυνση:

TASK TRADING LTD

P.O. BOX 25691

1311 NICOSIA

CYPRUS

TEL: +357 22 76 01 01

FAX:+357 22 76 56 93

Email: