Υπεύθυνος/η Εργοστασίου

  • ICELINE CYPRUS LTD
  • Nicosia, Cyprus
  • 13/11/2019
Full time Administration - Clerical Warehouse Skilled Labor General Labor

Job Description

Η Εταιρεία ICELINE (CYPRUS) LTD, με έδρα την Λευκωσία ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για την θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΟΥ στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στα Λατσιά.

Κύρια Καθήκοντα

  • Οργάνωση, συντονισμός, επίβλεψη και έλεγχος των εργασιών του εργοστασίου της εταιρείας (αποθήκη και συσκευαστήρια)
  • Έλεγχος για την πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών HACCP και των κανονισμών περί της υγιεινής των τροφίμων.
  • Ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα

  • Γνώσεις σε θέματα διαχείρισης εγκαταστάσεων τροφίμων.
  • Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
  • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης εγκαταστάσεων τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Επικοινωνία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: . Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 720404, κ. Χριστιάνα