Επιστάτης Οικοδομικών Εργασιών

 • L.K. LEOHOME CONSTRUCTIONS & DEVELOPERS LTD
 • Nicosia, Cyprus
 • 12/11/2019
Full time Construction Skilled Labor General Labor

Job Description

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Συντονισμός / Καθοδήγηση προσωπικού εταιρείας
 • Συντονισμός / Καθοδήγηση υπεργολάβων
 • Έκδοση διατακτικών
 • Επίλυση προβλημάτων εργοταξίου
 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
 • Έλεγχος ποιότητας εργασιών κλπ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • 2ετής εμπειρία στο κλάδο
 • Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού


EMAIL: