Εργάτης Αποθήκης

 • ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ
 • Nicosia, Cyprus
 • 11/11/2019
Full time Warehouse Skilled Labor General Labor

Job Description

Ο Όμιλος Εταιρειών Πελέτικο, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής χρωμάτων,  βερνικιών και δομικών υλικών στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει έμπειρο στέλεχος με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα για τη θέση Εργάτης Αποθήκης, στην Αποθήκη Λευκωσίας, στα Λατσιά.

 Γενικά καθήκοντα και ευθύνες:

 • Διαχωρισμός παραγγελιών μέσω Φορητού Τερματικού WMS
 • Ανατροφοδοσία ραφιών
 • Φορτοεκφορτώσεις
 • Γενικά καθήκοντα αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Τουλάχιστο 2 χρόνια πείρα σε αποθήκη
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Γνώση του συστήματος Συλλογής Παραγγελιών WMS
 • Γνώση χειρισμού Περονοφόρου Οχήματος (Forklift)

 Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως των προσόντων και της επαγγελματικής πείρας.

Αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.


Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ, Τ.Θ. 21326, 1506 Λευκωσία

Τηλ. 22482265  Φαξ: 22481757