Υπεύθυνος/η εξυπηρέτησης πελατών

 • PHBC CORPORATION LTD
 • Nicosia
 • 06/12/2022
Full time, Part time Customer Service General Labor Marketing - Advertising Sales

Job Description

Η PHBC Corporation είναι γνωστή για  τις ενέργειες της στο χώρο του customer service από το 2016. Έχει ξεχωρίσει για τα αποτελέσματα της, λαμβάνοντας πάνω από 50 βραβεύσεις στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.

Ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων αναγκών, αναζητάμε άτομα με γνώσεις στην εξυπηρέτηση πελατών, φιλόδοξα και με ευχάριστη προσωπικότητα για να μεγαλώσουμε την ομάδα μας.

Καθήκοντα:

 • Άμεση επικοινωνία με πελάτες
 • Διαχείριση υφιστάμενων και νέων πελατών
 • Εμπλουτισμός πελατολογίου
 • Έρευνα αγοράς
 • Καθοδήγηση συνεργατών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Οργανωτικός χαρακτήρας, με ικανότητες συνεργασίας

Παροχές:

 • Επαγγελματικό και φιλικό περιβάλλον
 • Εταιρικά ταξίδια
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και εκπαίδευσης με αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις
 • Bonus παραγωγικότητας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τα κριτήρια στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@phoenixbccy.com το αργότερο μέχρι τις 11.12.2022.