Τεχνικός Σύμβουλος

€10,000 - €20,000 yearly
 • Michaels Automotive Ltd
 • Limassol, Cyprus
 • 01/12/2022
Full time Automotive Customer Service Skilled Labor

Job Description

Η εταιρεία Michaels Automotive ltd  Ford  ζητά να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για το συνεργείο Λεμεσού.

Προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (office word/excel etc., internet explorer)
 • Απόφοιτοι/ες σχολής Μηχανολογίας
 • Γνώση γενικής μηχανολογίας αυτοκινήτου
 • Ευχέρεια επικοινωνίας
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν

Καθήκοντα:

 • Διευθέτηση ραντεβού για την συντήρηση οχημάτων
 • Εξυπηρέτηση πελατών κατά την άφιξη τους στο συνεργείο
 • Ενημέρωση και επεξήγηση πελατών για τις ανάγκες του οχήματος
 • Ενημέρωση πελατών για την παραλαβή του οχήματος τους

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούμε όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: service@fordcyprus.com