Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος - Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

  • UNIVERSITY OF CYPRUS
  • Nicosia, Cyprus
  • 08/08/2022
Full time Engineering Science - Research Education - Training

Job Description

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (συμβόλαιο για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) για πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα) με σκοπό τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνει με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι αρχικά για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1.289,82. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα εργοδοτηθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα υπό τη γενική εποπτεία του Συντονιστή του Γραφείου:
• Υπεύθυνος χειρισμός πειραματικών οργάνων, διατάξεων και συσκευών
• Εκτέλεση Εργασιών συντήρησης, επιδιόρθωσης και καθαριότητας οργάνων και άλλου εργαστηριακού εξοπλισμού, οργάνωση χώρου.
• Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και πειραματικών δοκιμών. Συλλογή, καταχώρηση και ταξινόμηση πειραματικών μετρήσεων.
• Παρασκευή δοκιμίων και κατασκευή πειραματικών μοντέλων και διατάξεων.
• Επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών.
• Προληπτικός έλεγχος εξοπλισμού και βαθμονόμησης οργάνων και αισθητήρων.
• Αρωγή στα εργαστηριακά μαθήματα και σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος.
• Διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα εργαστήρια
• Εκπαίδευση φοιτητών/ριών και νέων ερευνητών/ριών στον χειρισμό εργαστηριακού εξοπλισμού και σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
• Διεκπεραίωση παραγγελιών και παραλαβής αναλωσίμων και εξοπλισμού. Εργασίες εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού).
• Εκτέλεση εργασιών και εκτός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. εργασίες πεδίου) ανάλογα με τις εκάστοτε πειραματικές ανάγκες.
• Συμμετοχή στην ετοιμασία και συγγραφή τεχνικών όρων, προδιαγραφών, εγχειριδίων και λοιπών βοηθημάτων και εγγράφων που αφορούν έργα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.
• Παροχή βοήθειας, υλικών και άλλων χρειωδών στους/ις φοιτητές/ριες και ερευνητές/ριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και δοκιμών.
• Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον/την εκάστοτε Πρόεδρο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο) στην Πολιτική Μηχανική
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
• Καλή φυσική κατάσταση που να του/της επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης.
• Σχετική διετής πείρα με τα καθήκοντα της θέσης στην οικεία ειδικότητα.
• Εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαστηρίων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
• Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
• Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τους οποίους θα ζητηθούν συστάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην κ. Εύα Λοϊζου στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 22/08/2022.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην κ. Μαρίνα Νεοφύτου (τηλ: 22892266 και email: ).
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.