Εκτιμητής Ακινήτων

 • Urban Keys
 • Nicosia, Cyprus
 • 23/06/2022
Full time Real Estate - Property

Job Description

H εταιρεία Urban Keys με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στον κλάδο ακινήτων με έδρα τη Λευκωσία, στα πλαίσια στελέaχωσης του τμήματος Εκτιμήσεων, επιθυμεί άμεσα να προβεί σε πρόσληψη Εκτιμητή Ακινήτων με ειδίκευση στις εκτιμήσεις όλων των ειδών ακινήτων  για ολική απασχόληση

Προφίλ Υποψηφίου

 • 2  έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου / Κάτοχος Τίτλου Σπουδών
 • Κάτοχος ΕΤΕΚ,
 • Καλή γνώση εφαρμογών MS Office 
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός, ευγένεια
 • Ικανότητα ανάπτυξης/διαχείρισης σχέσεων με τους συνεργάτες
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Καθήκοντα Εργασίας

 •  Επιτόπιες επιθεωρήσεις.
 • Διεκπεραίωση εκτιμητικών εκθέσεων.

Παροχές Εταιρείας

 • Μισθός €2.000-€2.800 αναλόγως προσόντων και εμπιριας.
 • Μπόνους βάσει επίτευξης στόχων.
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης