Γραφέας - Γραμματέας

 • Kapnos Airport Shuttle Ltd
 • Larnaca, Cyprus
 • 25/11/2021
Full time Administration - Clerical

Job Description

Η Kapnos Airport Shuttle Ltd ψάχνει για γραφειακό προσωπικό για μόνιμη απασχόληση με βάση στο Κεντρικό μας γραφείο στην Λάρνακα.

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η κάτοχος της θέσης αυτής θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης κυρίως γραμματειακών καθηκόντων

Κύρια Καθήκοντα:

 • Διαχείριση και δρομολόγιση εξωτερικών κλήσεων
 • Παροχή πληροφόρισης στους πελάτες μας, ετοιμασία προσφορών και έγκαιρη αποστολή
 • Σύνταξη επιστολών, memos, emails για λόγους εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 • Έλεγχος και παραγγελία αναλώσιμων γραφείου
 • Παροχή υποστήριξης στα διοικητικά στελέχη για την βελτιστοποίση τος ροή εργασιών του γραφείου
 • Εξωτερικές εργασίες (τράπεζα, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή και παραλαβή αλληλογραφίας)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος ανώτερου διπλώματος γραμματειακών σπουδών ή Διοίκησης γραφείου ή άλλου, σχετικού με την φύση των καθηκόντων της θέσης
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση gloria@kapnosairportshuttle.com είτε να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά στο 24-624708.