Σύμβουλος Πωλήσεων Καταστήματος

 • NOVARIO HOLDING LTD
 • Nicosia, Cyprus
 • 25/11/2021
Full time Customer Service Retail Sales

Job Description

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Ενημέρωση πελατών, επίδειξη και πώληση των προϊόντων
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου επαφών με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων
 • Προτάσεις βελτιστοποίησης ενεργειών προώθησης
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετική με τη εξυπηρέτηση των πελατών και εργασιών του καταστήματος

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες

 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών ή τον τομέα πωλήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατανόηση καταναλωτών
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ακεραιότητα και υπευθυνότητα
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει 13ο μισθό και Ταμείο Προνοίας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email hr@novario.cy δηλώνοντας το όνομα της θέσης.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.