Επιμετρητής Ποσοτήτων

  • M.Y. QS Services
  • Limassol, Cyprus
  • 20/10/2020
Full time Construction

Job Description

Ζητείται για πρόσληψη Επιμετρητής Ποσοτήτων σε γραφείο Επιμετρητών Ποσοτήτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Κάτοχος Πτυχίου Επιμετρητή Ποσοτήτων ή Πολιτικού Μηχανικού με εμπειρία σε παρόμοια θέση.

  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

  • Ετοιμασία Δελτίων Ποσοτήτων.

  • Έκδοση πιστοποιητικών πληρωμής.

Email: myqsserv@cytanet.com.cy

Τηλέφωνο: 25339770