Λειτουργοί Αρχειοθέτησης και Ψηφιοποίησης Εγγράφων

 • Iron Mountain Cyprus Ltd
 • Nicosia, Cyprus
 • 31/07/2020
Part time Administration - Clerical Secretarial General Services

Job Description

Η Iron Mountain Cyprus Ltd, αναζητά Λειτουργούς επεξεργασίας εγγράφων στη Λευκωσία.

Οι Λειτουργοί επεξεργασίας εγγράφων είναι υπεύθυνοι για την ακριβή επεξεργασία των εγγράφων των πελατών της εταιρείας σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιότητας της.

 

Καθήκοντα:

 • Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση αρχείων και πληροφοριών
 • Εκτέλεση των διαδικασιών ψηφιοποίησης εγγράφων
 • Ακριβής και γρήγορη εισαγωγή δεδομένων από τα αρχικά έγγραφα στη βάση δεδομένων της εταιρείας ή του πελάτη

 

Προσόντα και προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο
 • Βασική τουλάχιστον χρήση τεχνολογίας
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Δέσμευση στην τήρηση των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας
 • Αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Φιλικός χαρακτήρας

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις πιο πάνω θέσεις μπορούν να γίνουν αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ) αναφέροντας στο θέμα την ονομασία της θέσης.