Βοηθοί Αποθήκης & Διαχείρισης Εγγράφων

 • Iron Mountain Cyprus Ltd
 • Nicosia, Cyprus
 • 31/07/2020
Full time Warehouse Transport - Logistics

Job Description

Οι Βοηθοί Αποθήκης εκτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών της εταιρείας καθώς είναι τα άτομα που διαχειρίζονται το αρχείο των πελατών μας ακολουθώντας τις διαδικασίες της εταιρείας και διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας, ποιότητας και εμπιστευτικότητας της Iron Mountain Inc. 

Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση εργασιών εντός του αρχειοφυλακείου
 • Φόρτωση και μετακίνηση κιβωτίων και εγγράφων
 • Παραλαβή και ασφαλής μεταφορά αρχείου από τους πελάτες
 • Ανάκτηση και παράδοση αρχείου στους πελάτες

Προσόντα και προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο
 • Βασική τουλάχιστο χρήση τεχνολογίας
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Δέσμευση στην τήρηση των διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας
 • Αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Φιλικός χαρακτήρας.

Αν επιθυμείτε να ληφθεί η αίτηση σας, προς αξιολόγηση για την πιο πάνω θέση, παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  δηλώνοντας  "RCO" στην πεδίο θέματος.