Λειτουργός Υποστήριξης (Back Office)

 • KRONOS CORPORATE GROUP
 • Nicosia, Cyprus
 • 31/07/2020
Full time Administration - Clerical Secretarial Transport - Logistics Forex

Job Description

Καθήκοντα και Ευθύνες :
 • Διασφάλιση εκτύπωσης και τοποθέτησης Δελτίων Παραγγελιών με σειρά προτεραιότητας σε καθορισμένα σημεία
 • Μετατροπή Δελτίων Παραγγελιών σε τιμολόγια
 • Διαχωρισμός τιμολογίων παράδοσης ανά επαρχία
 • Παρακολούθηση συστήματος gps των οχημάτωνΔιαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
Προσόντα και Ικανότητες :
 • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Microsoft Office
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Εάν η θέση σας ενδιαφέρει παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα μέχρι τις 10 Αυγούστου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση αναγράφοντας το όνομα της θέσης εργασίας.