Βοηθοί αποθήκης

 • Andreas Psaltis & Sons Ltd
 • Nicosia, Cyprus
 • 01/07/2020
Full time Installation - Maintenance - Repair Skilled Labor Transport - Logistics Warehouse

Job Description

Η εταιρεία Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ με τεράστια εμπειρία στον τομέα εμπορίας και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει βοηθούς αποθήκης.  

Βοηθοί αποθήκης για την επαρχία Λευκωσίας (κωδικός θέσης A08/20):

Προσόντα:

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Ετοιμασία των παραδόσεων βάσει των οδηγιών των προϊσταμένων.
 • Διαχείριση και αποθήκευση προϊόντων κατά τις παραλαβές.
 • Καθαριότητα και οργάνωση των αποθηκών βάσει των οδηγιών από τους προϊσταμένους.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα, όπως αυτά ζητηθούν από τη διεύθυνση. 

Άλλες πληροφορίες:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης.
 • Ωράριο εργασίας μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:30, Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Προσφέρεται πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση h.tapakis@psaltis.com.cy μέχρι τις 21 Ιουλίου 2020.