Οδηγός (Επαγγελματική Άδεια)

 • Emilio Trans Ltd
 • Limassol, Cyprus
 • 14/02/2020
Full time Transport - Logistics

Job Description

Προσόντα:
 • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Καθαριότητα
 • Συνέπεια 

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Να είναι συνεπής στο ωράριο και το δρομολόγιο του
 • Να είναι ευγενικός και εξυπηρετικός με τους πελάτες και συνεργάτες
 • Να φροντίζει για την καθαριότητα του ιδίου και του λεωφορείου
 • Να φροντίζει την συντήρηση του λεωφορείου 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Προσφέρεται πολύ ελκυστικό πακέτο απολαβών


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία ως ακολούθως:

 • Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο  
 • Τηλεφωνικώς στο 99654910