Τεχνικός Συστημάτων Αυτοματισμού Κτιρίων

  • Karagiorgis Technopro Ltd
  • Nicosia, Cyprus
  • 14/02/2020
Full time Installation - Maintenance - Repair

Job Description

Ως Τεχνικός Συστημάτων Αυτοματισμού Κτιρίων, θα είναι υπεύθυνος να εκτελεί εγκαταστάσεις, επισκευές και συντηρήσεις των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων αυτοματισμού που προσφέρει η εταιρεία. Θα συνεργάζεται στενά με όλους τους συναδέλφους του  για να επιτυγχάνει τους στόχους παραγωγικότητας και να συμβάλλει στη συνολική επιτυχία της εταιρείας.

Πρέπει να είναι ικανός να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή/και συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως:

  • την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθμιση
  • τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών
  • τη χρήση οργάνων ή εργαλείων
  • την εποπτεία, τη συντήρηση, επισκευή, ή μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Προσόντα

  • Απόφοιτος τεχνικής σχολής
  • Ηλεκτρολογικές γνώσεις
  • Γνώσεις συστημάτων ήχου και εικόνας


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:96800071