Γραμματέας

  • BLUESUN AUTOMATION LTD
  • Nicosia, Cyprus
  • 14/02/2020
Full time Administration - Clerical Secretarial Customer Service

Job Description

Ζητείται Γραμματέας

Καθήκοντα

  • Οργάνωση Γραφείου,
  • γραμματειακή υποστήριξη
  • αρχειοθέτηση
Προσόντα
  • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες και διαχείριση τηλεφωνημάτων.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας.
  • Καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
  • Κάτοχος διπλώματος Γραμματειακών Σπουδών και προηγούμενη πείρα θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.


Μισθός αναλόγως προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email .

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22442399.