Βοηθοί Κουζίνας - Kitchen Assistant

 • Neldora Co.
 • Nicosia, Cyprus
 • 14/02/2020
Full time HORECA - Hotel-Restaurant-Cafe Hospitality - Hotel Restaurants - Food Service

Job Description

«Πυξίδα» – Βοηθοί Κουζίνας

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Ενθουσιώδης, φιλική και ευχάριστη προσωπικότητα που θέλει να μάθει, να αναπτυχθεί και να αποτελέσει μέρος μιας αναπτυσσόμενης ομάδας
 • Να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μας με βάση την καθαριότητα της κουζίνας

Απολαβές και ωφελήματα:

 • Θα προσφερθούν ικανοποιητικές απολαβές αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Επίσης προσφέρεται και η διαμονή (μόνο για όσους έρθουν από εξωτερικό)

Αποστολή βιογραφικών στο:  τηλ.: 99910580.

Οι αιτήσεις θα θεωρηθούν πλήρως εμπιστευτικές. 

Kitchen Assistants

Job Description:

 • Enthusiastic, friendly and pleasant personality who wants to learn, develop and be part of a growing group
 • Be able to withstand our demands based on the cleanliness of the kitchen

Benefits:

 • Satisfactory earnings will be offered according to qualifications and experience
 • Also offers accommodation (only for those coming from abroad) 
Kindly send your CVs to : tel.: 99910580
All applications will be considered fully confidential.