Ζητείται Άτομο για Πλήρη Απασχόληση - Αμοιβές έως και €1500

€1,500 monthly
  • CONSULTING AGENCY
  • Limassol, Cyprus
  • 24/02/2020
Full time Communication - PR Consulting Education - Training Human Resources Marketing - Advertising

Job Description

Το τμήμα Επικοινωνίας και Πωλήσεων είναι η βάση του Συμβουλευτικού μας γραφείου. Έχει την βασική ιδιότητα του Pr και της ανθρωποκεντρικής επικοινωνίας με το Κυπριακό μας πελατολόγιο. 

Συμβαδίζοντας, λοιπόν, με την εξέλιξη - δημιουργήθηκε η ανάγκη για την επιλογή ακόμη δύο (2) ατόμων για την πιο πάνω θέση.

Το αρμόδιο τμήμα επιλέγει:

Δύο άτομα:

Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

Με μητρική γλώσσα την ελληνική

Με άδεια οδήγησης

Με καθαρό ποινικό μητρώο

Με μόνιμη ή πιθανή κατοικία στη Λεμεσό

για να τους εκπαιδεύσει στον τομέα των πωλήσεων.

Τα άτομα τα οποία θα επιλεχθούν πρόκειται να έχουν μια πλήρη και μόνιμη θέση σαν συνεργάτες στο γραφείο μας, με πλήρη - ολοκληρωμένη εκπαίδευση από το Ανθρώπινο Δυναμικό μας και ένα ευέλικτο ωράριο. 

Η γρήγορη ανέλιξη είναι στο χέρι των συνεργατών μας. Εμείς προσφέρουμε την δυνατότητα να την  αποκτήσουν. 

Το αρμόδιο τμήμα δέχεται όλες τις αιτήσεις και σεβόμενοι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υπάρξει αποκλειστική επικοινωνία με τον κάθε ένα υποψήφιο ξεχωριστά.