Διανομείς

  • Lounic Ltd
  • Limassol, Cyprus
  • 22/01/2020
Full time Transport - Logistics Restaurants - Food Service

Job Description

Η εταιρεία LOUNIC LTD προσφέρει ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διανομείς στο Tμήμα Πωλήσεων

Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να είναι:

  • Κάτοικοι Λεμεσού
  • Απόφοιτοι Λυκείου
  • Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας & βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας 
  • Να είναι κάτοχοι άδειας οδηγού (Επαγγελματική άδεια φορτηγού θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

Καθήκοντα:

  • Παράδοση και τοποθέτηση παραγγελιών στους πελάτες της εταιρείας ανά την Κύπρο.

Ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένου βασικού μισθού, 13ου μισθού και Ταμείο Αδειών. Η εργασία είναι για πλήρη απασχόληση, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Αιτήσεις: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο e-mail:  

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.