Βοηθός Τεχνικού Διευθυντή (Λεμεσός)

 • Piperaris Security
 • Limassol, Cyprus
 • 21/01/2020
Full time Administration - Clerical Warehouse Transport - Logistics General Labor Skilled Labor

Job Description

Καθήκοντα

 • Αγορές εσωτερικού/ έρευνα αγοράς/ επικοινωνία με προμηθευτές
 • Συνεργασία με τεχνικό διευθυντή για έλεγχο των έργων
 • Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων (υλικά και αναλώσιμα) και αποθηκών εταιρείας
 • Παραλαβή, φύλαξη και καθημερινή διανομή εμπορευμάτων
 • Διαχείριση εισερχόμενων & εξερχόμενων τιμολογίων
 • Αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση στόλου εταιρείας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος / απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εμπειρία σε θέση Υπεύθυνου Αγορών ή Αποθήκης ή σε άλλη Διευθυντική θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός, άριστες διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ηγετικές ικανότητες για την καθοδήγηση τεχνικών.
 • Πανεπιστημιακός τίτλος σε θέματα Διοίκησης, Logistics, Οικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office.
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και συναδέλφους.
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Ευελιξία
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης

Επιπρόσθετα προσόντα

 • Λογισμικά προγράμματα διαχείρισης αποθεμάτων
 • Γνώση των υλικών του κλάδου συστημάτων Ασφαλείας
 • Εμπειρία σε διαχείριση έργων.

Διάρκεια εργοδότησης: Μόνιμη

Μισθός : πολύ ικανοποιητικός , αναλόγως προσόντων και πείρας.

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μοντέρνους τρόπους εργασίας και αντιλήψεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση   δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.