Μηχανολόγος Μηχανικός (Τμήμα R&D & QC)

 • Elysee Irrigation Ltd
 • Nicosia, Cyprus
 • 16/01/2020
Full time Engineering

Job Description

Η εταιρία Elysee Irrigation, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών στη Κύπρο, με ηγετική θέση στη τοπική αγορά και με εξαγωγές σε περισσότερες από 65 χώρες, αναπτύσσει και ενδυναμώνει την στρατηγική ανάπτυξης της με  στελέχωση της με ικανά άτομα. Η εταιρεία ζητά για άμεση πρόσληψη ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Τμήμα R&D και QC, με έδρα το εργοστάσιο της στους Εργάτες.

Θέση: Μηχανολόγος Μηχανικός στο τμήμα R&D και QC

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες:

 • Συμμετέχει στην ομάδα για επιλογή μεθόδων και πρακτικών ελέγχου ποιότητας για τις πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα.
 • Δημιουργεί οδηγίες εργασίας για την εφαρμογή των ελέγχων.
 • Εκτελεί ελέγχους στις πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για επιβεβαίωση της καταλληλόλητας βάση των προτύπων ποιότητας.
 • Έχει συνεχή επαφή με όλα τα τμήματα παραγωγής για την συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και των μεθόδων παραγωγής όπως και για την επίλυση προβλημάτων όταν παρουσιάζονται.
 • Δημιουργεί εκθέσεις αναφοράς για τα αποτελέσματα των ελέγχων και για τις ρυθμίσεις / μέτρα για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Διερευνά και διαχειρίζεται την επίλυση των παραπόνων πελατών αναφορικά με την ποιότητα προϊόντων.
 • Είναι σε πλήρη συντονισμό και ευθυγράμμιση με την στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας.

Προσόντα / Δεξιότητες:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Μηχανολογία
 • Άριστη Χρήση Η/Υ (MS-Office Tools.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου παραγωγής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση σε πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και καθορισμού προτεραιοτήτων
 • Ικανότητά συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα σε ομάδες.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών συμπεριλαμβανομένου 13ου και 14ου μισθού και Ταμείου Προνοίας.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε οικογενειακό περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη .

 

Για το άτομο που θα επιλέξει να γίνει μέλος της ομάδας της Elysee Irrigation θα υπάρξει η ανάλογη εκπαίδευση και ένταξη του στην εταιρεία.

Εάν η θέση σας ενδιαφέρει και θέλετε να γίνετε μέλος της Elysee Irrigation και να συμβάλετε στην στρατηγική της για περεταίρω ανάπτυξη της παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2020 .