Πωλητής/τρια

 • Sunfresh Bakeries Ltd
 • Limassol, Cyprus
 • 16/01/2020
Full time General Labor Retail Sales Customer Service

Job Description

Καθήκοντα

 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Εκτέλεση καθηκόντων cashier  
 • Προώθηση προϊόντων
 • Διατήρηση ενός ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας

Προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και εξυπηρέτηση πελατών
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Γνώση ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Παροχές

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Επαγγελματική ανέλιξη
 • Έκπτωση σε προϊόντα της εταιρίας μας


Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο  με θέμα μηνύματος CS1/20

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.