Ερευνητές/ τριες Τηλεφωνικού Κέντρου

  • Pulse Market Research
  • Nicosia, Cyprus
  • 14/01/2020
Part time General Services Administration - Clerical Secretarial

Job Description

Η εταιρεία Pulse Market Research, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας αγοράς, ζητά να προσλάβει άτομα σε μόνιμη απασχόληση για τη θέση των ερευνητών/ ερευνητριών για το Τηλεφωνικό Κέντρο στη Λευκωσία (απογευματινή ή/και πρωινή απασχόληση).

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Άριστη γνώση Eλληνικής γλώσσας
  • Καλός χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή

Καθήκοντα:                                                  

  • Έρευνες
  • Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Πληροφορίες για αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22447000.