Ηλεκτρολόγος

  • InterTaxAudit Auditors and Consultants Ltd
  • Nicosia, Cyprus
  • 04/12/2019
Full time Installation - Maintenance - Repair

Job Description

Ηλεκτρολόγος

Εργοληπτική εταιρεία  με έδρα τη Λευκωσία ζητά έμπειρο/η Ηλεκτρολόγο με εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις.

Προσόντα:

  •  Απαιτείται πολυετή πείρα τουλάχιστον 5 ετών.
Καθήκοντα:
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ή μέσω Φαξ στον αριθμό Fax: +357 22 770 006,

Παρακαλώ αναφέρετε θέση εργασίας κατά την αίτηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22400400.