Προσωπικό Ασφαλείας (Λιμάνι Λεμεσού)

 • ICTS AIRPORTS SECURITY
 • Limassol, Cyprus
 • 04/12/2019
Full time Security

Job Description

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις 
 • Υπευθυνότητα 
 • Δυνατότητα εργασία σε βάρδιες 
 • Κατοχή άδειας φύλακα θα αποτελεί πλεονέκτημα, εάν δεν υπάρχει η Εταιρεία μας είναι πρόθυμη να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την άδεια φύλακα.

Καθήκοντα

 • Έλεγχος πρόσβασης ατόμων και οχημάτων
 • Στατική φύλαξη
 • Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή καθήκοντα σχετικά με τη παροχή φρούρησης και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών
 • Bonus ανά μήνα/Χριστουγέννων
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης


Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email:  ή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας στο +357 24505222 ή στο +357 99072246.