Μηχανικός Πωλήσεων

 • S.K EUROMARKET LTD
 • Limassol, Cyprus
 • 04/12/2019
Full time Sales Engineering

Job Description

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία S.K. Euromarket ltd που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων και εξοπλισμού στην επεξεργασίας νερού και αποβλήτων ζητά να προσλάβει Μηχανικό Πωλήσεων για το τμήμα προσφορών και πωλήσεων.


Προσόντα:
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού
 • Προηγούμενη εμπειρία δεν είναι απαραίτητη καθώς θα προγραμματιστεί εκπαίδευση.
Κάποια από τα καθήκοντα της θέσης είναι:
 • Επαφή με νέους ή/και υφιστάμενους πελάτες
 • Συλλογή δεδομένων και ετοιμασία κοστολόγησης και προσφοράς
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση υπευθύνων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς από τον πελάτη 
 • Παραγγελία εξοπλισμού και υλικών με τις συμφωνημένες τιμές από την διαδικασία κοστολόγησης 
 • Με την πληροφόρηση για την ολοκλήρωση του έργου διευθέτηση έκδοσης τιμολογίων 
 • Τα γραφεία και το εργοστάσιο και αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή Αγ. Συλά – Ύψωνα.

Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο .