Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 • Coffee Island
 • Nicosia, Cyprus
 • 02/12/2019
Full time Architecture

Job Description

Έδρα: Λευκωσία

Καθήκοντα θέσης :

 • Εκπόνηση σχεδίων για τα νέα καταστήματα και για το υφιστάμενο δίκτυο
 • Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης νέων και υφιστάμενων καταστημάτων
 • Σύνταξη προϋπολογισμών κατασκευής νέων και υφιστάμενων καταστημάτων
 • Χάραξη και επί τόπου συνεννόηση με τους εργολάβους και τον franchisee
 • Επίβλεψη της τήρησης και της καλής εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής νέων και υφιστάμενων καταστημάτων
 • Διαχείριση αιτημάτων και αναζήτηση προσφορών που αφορούν στο υφιστάμενο δίκτυο
 • Παρακολούθηση της πορείας αδειοδότησης των νέων καταστημάτων και θεμάτων αδειοδότησης των υφιστάμενων
 • Αυτοψίες στα καταστήματα

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Άριστη γνώση αρχιτεκτονικών και άλλων σχετικών προγραμμάτων Η/Υ (Autocad 2d &3d, 3D -SMax, Archicad, Photoshop) και Ms Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνιά εργασιακή εμπειρία στον σχεδιαστικό τομέα και τη διαχείριση έργων, ιδανικά σε εταιρικό περιβάλλον
 • Συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Τι προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.
 • Ολοκληρωμένο πλάνο προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: , έως και τις 27/12/2019.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.