Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ

  • Nicosia, Cyprus
Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ Limassol, Cyprus
09/04/2021
Full time
Η εταιρεία Stelmeco Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών Επιφανίου, ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο, έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο για τη θέση του Υπεύθυνου Αποθήκης με έδρα τη Λεμεσό. Κύρια Καθήκοντα...
Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ Limassol, Cyprus
02/04/2021
Full time
Η εταιρεία Stelmeco Ltd, μέλος των εταιρειών της Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει εργάτες/ χειριστές μηχανής για το εργοστάσιο της στην Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Συλά στη Λεμεσό. Κύρια...