Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ

  • Nicosia, Cyprus
Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ Limassol, Cyprus
07/01/2021
Full time
Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο για τη θέση του Συμβούλου Πωλήσεων για τα κατάστημα Epiphaniou Bath& Floors στη Λευκωσία και Λεμεσό. Κύρια Καθήκοντα Προώθηση των ειδών...
Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ Limassol, Cyprus
06/01/2021
Full time
Η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο και έμπειρο για τη θέση του του Εξωτερικού Πωλητή σε Παγκύπρια βάση για το τμήμα Ειδών Υγιεινής (Epiphaniou Bath& Floors). Κύρια Καθήκοντα Ανάπτυξη...