Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ

  • Nicosia, Cyprus
Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ Nicosia, Cyprus
08/11/2019
Full time
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η εταιρεία Big Solar Cyprus μέλος του ομίλου εταιρειών Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο και τεχνικά καταρτισμένο για τη θέση του Μηχανικού της εταιρείας Big Solar που ασχολείται με την εισαγωγή και διανομή φωτοβολταικών συστημάτων, με έδρα τη Λευκωσία. Κύρια Καθήκοντα Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους εγκαταστάτες φωτοβολταικών. Εκπαιδεύει τους συνεργάτες/ εγκαταστάτες σε όλη την γκάμα των προϊόντων. Υποστηρίζει το δίκτυο πωλήσεων και εισηγείται τρόπους προώθησης των πωλήσεων. Συμμετέχει στο σχεδιασμότου ετήσιου Σχεδίου Δράσης και προϋπολογισμού πωλήσεων. Συμμετέχει στην ετοιμασία του τιμοκαταλόγου. Κύρια Προσόντα Πτυχίο Πανεπιστημίου στον κλάδο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Εργασιακή εμπειρία στο τομέα των φωτοβολταικών, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. Αναπτυγμένες δεξιότητες προφορικής / γραπτής επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Πολύ καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ. Απολαβές Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι 17 Νοεμβρίου, δηλώνοντας τη θέση, στο ή φαξ: 22431534. Παρακαλώ διαβάστε τη προτού αποστείλετε την αίτηση σας.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Σημείωση Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Not what you are looking for? Try these related job searches Ηλεκτρολόγος Μηχανικός jobs in Nicosia Jobs at Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ in Nicosia Engineering jobs in Nicosia Engineering jobs in Cyprus